ኣንድነት?

“ሕብረት” ብቋንቋ ትግርኛ ምኳኑ እዩ። “ኣንድነት” ድማ፡ በቋንቋ ምሓርኛ። ሓደ እዩ።

ሕብረት ሰናይ ነገር እዩ። ኣብ ሕብረት ሓይሊ ኣሎ። ሕብረት ኤውሮጳ ክበሃል ንሰምዕ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ሕብረት ሶቭየት ወዘተ ወዘተ

ናይዞም ኩሎም መበገሲ ሓሳብን ዕላማን ንጹር እዩ። ምርግጋጽ ምሉእ ሕብረት እዩ።

ኣብ ሕብረት መቸም፡ መኽሰብ እምበር ክሳራ ከም ዘይብሉ ዝተረጋገጸ ነገር እዩ። መስርሕ ሕብረት ግን፡ ሓያል ንወለዶታት ዝኸይድ ቃልሲ ዝጠልብ፡ ከቢድን ዝተሓላለኸን ምኳኑ ክዝንጋዕ የብሉን።

ኣሜሪካ ‘ኳ፡ ኣህጉራዊ ዝርጋሐ ዘለዎ፡ ድሮ ዝተረጋገጸ ሕብረት ኣለዋ። እዚ ‘ኸኣ ብልጫኣ እዩ። ካብቶም ቀንዲ ረቋሒታት፡ ሓያል ዓለምና ንኽትከውን ዘረጋገጸ እዩ። ኤውሮጳውያን ‘ውን፡ ምሉእ ሕብረት ንኸረጋግጹ ሓያል ቃልሲ የካይዱ ኣለው። ግን ንምንታይ ተመሳሳሊ ቃልሲ ንኣፍሪቃውያን ይንፈገና?

ኣፍሪቃውያን ኣቦታት፡ ዝተኸፋፈለት ኣፍሪቃ፡ ሕዛእትን ግዳይን ኒዩሊበራሊዝምን ካልኦት ተመሳሳሊ ሽርሕታትን ምኳና ተረዲኦም፡ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ተጠርኒፎም፡ ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት፡ “ኣጀንዳ 2063” ዝብል ቴማ ኣልዒሎም፡ ምርግጋጽ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝብል መሪሕ ራኢ ኣቀሚጦም ኣለው።

ራኢ ሕብረት ኣፍሪቃ ንምርግጋጽ፡ ፈለማ ዞናዊ ሕብረት ክረጋገጽ ኣለዎ ዝብል ምርድዳእ ተበጺሑ እዩ። ዞናዊ ሕብረት ድማ፡ ንቅድም ኤኮኖምያዊ ምትሕንፋጽ ከረጋግጽ። ቀጺሉ ድማ ፖለቲካዊ ሕብረት።

ዞና ቀርኒን ምስራቅን ኣፍሪቃ፡ ኣብ ኢጋድን ማሕበረሰብ ምስራቅ ኣፍሪቃን ተጠርኒፉ፡ ኤኮኖምያዊ ጥምረት ንኸረጋግጽ ይጽዕት ኣሎ። ምህናጽ ሰፊሕ ዝርጋሐ ዘለዎ መጓዓዝያን ጽዓትን ድማ፡ ሓደ ካብቶም ኤኮኖምያዊ ሕብረት ንኸረጋገጽ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ እዩ።

በዓል ፕሮጀክት ላሙ ‘ዶ ምድሪባቡር ጂቡቲ-ኢትዮጵያ-ደቡብ ሱዳን ክሳብ ምዕራብ ኣፍሪቃ፡ ከምኡ ‘ውን ዝርጋሐ ሓይሊ ኤሌትሪክ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ጅቡቲ፡ ኬንያ፡ ሱዳን፡ ወዘተ ወዘተ፡ ገለ ካብቶም ኣብ ትሕቲ ኤኮኖሚያዊ ምትሕንፋጽ ቀርኒን ምስራቅን ኣፍሪቃ ዝካየዱ ዘለው ጻዕርታት እዮም። እቲ ዕላማ፡ ቀስ እንዳ በልካ ፖለቲካዊ ሕብረት ምርግጋጽ እዩ።

ኤርትራ ካብዚ መስርሕ ሕብረት ተነጺላ ትርከብ። ከም ኣጀንዳ ‘ውን የላን።

ኢሰያስ ኣባልነቱ ኣብ ኢጋድ ክሐድስ ብወግዒ ሓቲቱ እዩ። ዝወተዋህቦ መልሲ ግን፡ ንቅድም ግዕዘይካ ኣጽርይ ዝብል እዩ። ንሰናይ ራኢ ሕብረት ከራኽሶ ‘ዩ ያ!!

ሓደ ንህዝቡ ክሕብርን ክሓቁፍን ዘይተረኽበ፡ ኣጉል ትምኽሕቲ ዝሰርነቆ ገድላዊ/በረኻዊ ስርዓት፡ ከመይ ኣቢሉ ኣብዚ ረዚን ንሕብረት ዝዓለመ ቃልሲ ክሳተፍ ይፍቀደሉ? ሻዕብያ ክዕምጽን ክብትንን እምበር፡ ከሕብር ሰናይ ድሌት ይኹን ሕልና ሃሊዎ ኣይፈልጥን።

ብተመሳሳሊ፡ ዝኾነ ኤርትራዊ፡ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ድዩስ ሃገራት ኢጋድ እንተ ጠለበ፡ ልክዕ ከምቲ ኢሰያስ ዝተዋህቦ መልሲ፡ ንቅድም ግዕዘይ ገዛኻ ኣጽርይ ዝብል እምበር፡ መርሓባ ኢሉ ዝቅበሎ ወገን የለን።

እዚ እንድዩ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ። ኮይኑ ግን፡ ነብያት ድንቁርናን ትምክሕትን ዝኾኑ ኤርትራውያን፡ “ተጠንቀቁ ሕብረት ዶ ኣንድነት ዝብሉ መጺኦም ኣለው” ዝብል መልእኽቲ ዓዋናት፡ ኣፎም ሃህ ኣቢሎም፡ ቃላት ክተፍኡ ይውዕሉ። ብሓቂ የሕዝን እዩ።

እምበር እወ፡ ኣፍሪቃ ትኹን ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ኩላ ሕብረት እያ ትዝምር ዘላ። ግና ‘ኸ፡ ንኤርትራ ዝምልከት ኣይኮነን። ምኽንያቱ፡ ኤርትራ ግዕዘያ ስለ ዘየጽረየት። ስለዝስ፡ በጃኹም ኢልናኩም፡ ኣብ ምጽራይ ግዕዘይ ኤርትራ ጥራይ ኣተኩሩ።

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s