ኣብ 40ታት፡ ኤርትራ ንምንታይ ናጽነት ዘይተዋህባ?

ምስዚ ሕቶ ተተሓሒዞም ዝቀርቡ ክልተ ሓሳባት ኣለው፦ (1) “ኤርትራ፡ ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ናጽነታ ክወሃባ እንዳ ተገብአ፡ ሕቡራት ሃገራት ግን፡ ብፈደረሽን ምስ ኢትዮጵያ ከም ትቁረን ጌሩ”.. ዝብል ልሙድ ኣዘራርባ ኣሎ። (2) “ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ‘ኳ እንተ ነበረ፡ ሕቡራት ሃገራት ግን፡ ብፈደረሽን ክም ትቁረን ጌሩ” ዝብል ዘረባ ‘ውን ኣሎ። ሓቅነቶም ግን ማዕረ ክንዳይ እዩ? ነቲ… Continue reading ኣብ 40ታት፡ ኤርትራ ንምንታይ ናጽነት ዘይተዋህባ?

ኤርትራዊ/ት

ኤርትራዊ/ት ዝብል መጸውዒ ሓሳብ (ወይ ኣምር) ብኸመይ ኣብ ሕብረተሰብና ቅቡል ክኸውን ክኢሉ? መቸም እንዳ ሻዕብያ “ኣምላኽ ኣምላኽ” ወይ ከኣ “ይከኣሎ ይከኣሎ” ክጻወቱ ስለ ዝደልዩ፡ ሳላና ዶ ዋላ ሳላ ስውኣትና ኤርትራዊ ክትበሃል ክኢልካ ‘ዮም ዝብሉኻ። “ኩሉ በኣና ኾነ” ንምባል እዩ። ታሪኾም ዘይፈልጡ ኸኣ ኣለው። ኤርትራዊ ዝበሃል ነገር ካብ ጥንቲ፡ ዓለም ክትፍጠር ከላ ዝተፈጥረ ሓሳብ ጌሮም ከቅርቡ… Continue reading ኤርትራዊ/ት

“Eritrea opposition Frankfurt workshop”????

It is called “Eritrea opposition Frankfurt meeting”. Or is it “Frankfurt Workshop”? or may be “Frankfurt Dialogue”? Whatever they called it, it is just another scam; for a simple reason: the signed “communique” (see picture below) completely ignores the most immediate issues at stake and that matter to our Eritrean society. What is the point… Continue reading “Eritrea opposition Frankfurt workshop”????

እንታይ እዩ ተዋሒሱ? ናጽነት ዋላ ባርነት?

እንታይ እዩ ተዋሒሱ? ናጽነት ዋላ ባርነት? ሕብረተሰብና፡ ካብ ገድሊ ሻዕብያ፡ ዝኸሰሮ እምበር፡ ዝኸሰቦ የለን። ጌና ድማ ይኸስርን ይጠፍእን ኣሎ። እዚ እቲ ዘይከሓድ፡ ኣብ ባይታ ዝነበረን ዘሎን ሓቂ እዩ። “ናጻነት ኣውሕሰ”። ናጽነት ከም መኽሰብ እንድዩ ተወሲዱ፡ ግን እንታይ እዩ ናጽነት? እንታይ እዩ ‘ኸ እቲ ጥቅሙ? ድራር ስድራ ይኸውን ‘ዶ? እቲ “ናጽነት” ተባሂሉ ብልምዲ ዝጥቀስ እኮ፡ ብተግባር… Continue reading እንታይ እዩ ተዋሒሱ? ናጽነት ዋላ ባርነት?

ኣንድነት?

“ሕብረት” ብቋንቋ ትግርኛ ምኳኑ እዩ። “ኣንድነት” ድማ፡ በቋንቋ ምሓርኛ። ሓደ እዩ። ሕብረት ሰናይ ነገር እዩ። ኣብ ሕብረት ሓይሊ ኣሎ። ሕብረት ኤውሮጳ ክበሃል ንሰምዕ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ሕብረት ሶቭየት ወዘተ ወዘተ ናይዞም ኩሎም መበገሲ ሓሳብን ዕላማን ንጹር እዩ። ምርግጋጽ ምሉእ ሕብረት እዩ። ኣብ ሕብረት መቸም፡ መኽሰብ እምበር ክሳራ ከም ዘይብሉ ዝተረጋገጸ ነገር እዩ። መስርሕ… Continue reading ኣንድነት?

ሆይ ሆይታ ኤርትራውያንን፡ ቪድዮ ቢተወደድ ኣብርሃን 

ሆ.. ወሰደ ቢተወደድ በዓል ስረ ክበሃል ንዕዘብ። “እንታይ ሓድሽ ነገር ተረኺቡ” ዝብል ሕቶ ንኸተቅርብ ‘ውን ትግደድ። መልሲ ክትረክብ የማነ ጸጋም ምባል ዘይተርፍ እዩ። ምኽንያቱ፡ ሱቅ ኢልካ ሆ ምባል፡ ማዕረ ኽንደይ ጎዳኢ ምኳኑ ብሩህ ስለ ዝኾነ። ካብ ታሪኽና ንመሃሮ እንተሃልዩ፡ ሕብረተሰብና ሆ ኣብ ዝበለሉ እዋን፡ ንጽባሒቱ ድሃያ ክኣቱ ጥራይ እዩ። ስለዚ ሆ ይብሉ ኣለው ኢልካ ሆ… Continue reading ሆይ ሆይታ ኤርትራውያንን፡ ቪድዮ ቢተወደድ ኣብርሃን 

እታ ሰማያዊት ባንዴራ ኤርትራ

“ባንዴራ ኤርትራ፡ ኣብ ጨርሒ ተሰቂላ ሓዲራ“…ናይ ትሒም ትሒም ዕላል ኣዴታት ኣስመራ ነበረ። እታ ባንዴራ፡ ባንዴራ ኣውሊዕ (ሰማያዊት ባንዴራ) ነበረት። ስርዓት ደርጊስ ወዲቁ፡ ..”ፎርቶ ባንዴራ ኤረይ ተሰቂላቶ” እንዳ ተባህለ ኸኣ ተደሪፉ። እታ ባንዴራ፡ ባንዴራ ኣውሊዕ ነበረት። ሎሚ፡ ፍትሒ ዝደለየ፡ ስላምን ናህዋን ዝናፈቀ፡ ፈቆድኡ፡ ባንዴራ ኣውሊዕ ከምበልብል ይርአ። “ሰማያዊተየ፡ ባንዴራ ኣቦታትይ” ኢሎም ኣብ መድረኽ ወጺኦም ዝደርፉ ስነጥበባውያን፡… Continue reading እታ ሰማያዊት ባንዴራ ኤርትራ